ENDÜSTRİYEL TASARIM
Gürpazar, ürünlerin sunum alanı olan stantların en estetik ve fonksiyonel performanslarıyla ilgili olduğu kadar, optimum maliyet ve kullanıcısına sağladığı katkıyı dikkate alır. Etkin bir stand tasarımı sanatsal duyarlığın yanı sıra, mühendislik ve malzeme bilgilerini, ergonomiyi, üretim yöntemlerini, ekonomiyi ve satış noktalarının özelliklerini göz önüne alarak oluşturulur. Endüstriyel tasarımcılarımız, müşteriden gelen istekler doğrultusunda; kolay montajlanabilir, optimum fiyatlı, nakliye kolaylığı sağlayan ve en önemlisi ergonomik yapıda yeni stantlar üretirler. Tasarım süreci; müşteri talebi ile başlar ve bitmiş ürünün numunesinin müşteri onayının alınmasına kadar devam eder.

MÜHENDİSLİK
Stant tasarım talebinin ardından istenilen tasarımla ilgili ön bilgiler alınarak, ürün geliştirme sürecine başlanır. İlgili pazar araştırmaları, ürünün kullanım yerleri, teknolojik gelişmelerin takibi ve rakiplerin durumunun incelenmesi ile birlikte satış, pazarlama ve servis, maliyet ön çalışmaları, üretilebilirlik araştırmaları yapılır. Standın 1/1 ölçekli modeli bilgisayar ortamında hazırlanır. Birbirleriyle eş çalışan parçaların mekanik tasarımı detaylandırılır. Bu teknik çalışmalar; tasarımının, prototip ve üretim proseslerinin sanal ortamda test edilmesini sağlamak amacıyla yapılır. Ürünün çalışma şartlarında operasyon limitlerinin araştırılması ve tahmin edilmesi amacıyla mühendislik analiz ve testleri yapılır.

GRAFİK TASARIM
Görsel uygulanacak alanlar için grafik tasarımı yapılır. Ajanslardan gelen yada direk olarak bize ulaşan müşteri talep ve istekleri doğrultusunda bir çalışma planını kapsar. Görsellerin bıçak izleri üzerine gelen müşteri ürün bilgileri doğrultusunda çeşitli bilgisayar programları kullanılarak artworkler baskıya hazır hale getirilir.